czynne 24h tel:
(61) 813 12 62
 
Luboń,
ul. Okrzei 1
606 394 675
 
Skórzewo,
ul. Kolejowa 1 b
606 134 966


Dokumenty niezbędne przy pogrzebie:

- karta zgonu wystawiona przez lekarza pogotowia lub w szpitalu, lub akt zgonu wysatioany przez USC,
- dowód osobisty osoby zmarłej (jeśli wystawiono tylko kartę zgonu),
- legitymacja ZUS lub zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór druku otrzymają państwo w biurze firmy),
- dowód osobisty osoby zlecającej wykonanie usługi.

Dokumenty niezbędne przy ekshumacji:

- zgoda odpowiedniego terytorialnie Inspektora Sanitarnego na przeprowadzenie ekshumacji,
- informujemy, ekshumacja może mieć miejsce od 16 października do 15 kwietnia.